2014. október 21., kedd

GISZ-GörögKör hétvége Csonkapapiban

Ifjak az ifjakért
Október 17. és 19. között tartotta soron következő közgyűlését a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ), ez alkalommal a Csonkapapi Missziós Központban, és, rendhagyó módon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség (GörögKör) tagjainak részvételével.
A tervezés, szervezés, értékelés és ötletelés szellemében zajlott hétvége első estéje táncházzal telt, amelyet a Rákóczi-főiskola tanára, Szilágyi László és óvodapedagógus felesége, Szilágyiné Tóth Gabriella vezettek.
Másnap a két, némileg különálló, munkája és tevékenykedése révén azonban szorosan egymáshoz kapcsolódó szervezet jelenlévő képviselői többek között a szervezetek közti együttműködés mibenlétéről és lehetőségeiről tárgyaltak, amely a tervek szerint különböző programok, tudományos konferenciák, biciklitúrák szervezésében, az egymás programjain való még aktívabb részvételben és kölcsönös segítségadásban nyilvánul meg a jövőben, a már meglévő kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében.
Egyhangú döntés született arról, hogy szükség van a GISZ meglévő kerületeiben (Tiszán-inneni, Tiszán-túli, Beregi és Ungi) új tagok toborozására, hiszen sokan érdeklődnek a szervezet munkája iránt, s az új tagok, ezen felül pedig az önálló kerületi programok még inkább színesítenék a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egyházközségeinek, fiatalságának életét. Utóbbi célt szolgálja majd a GISZ önálló újsága is. 
A tervek és elképzelések szerint a közeljövőben, ahogyan az már megszokott, gyarapszik a GISZ programjainak sora. A szervezet munkája különböző érdeklődési körök mentén tudományos és kulturális programokkal, ezen belül nyári egyetemmel, közös kulturális programok szervezésével és az azokon való részvétellel bővül majd. 
A GISZ legújabb, és talán eddigi legnagyobb „beruházása” a jótékonykodással függ össze. Egy szociális támogatórendszer keretében a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye és a GISZ hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekek támogatását kívánja segíteni, amelynek keretében magánszemélyek, cégek támogathatnának egy-egy gyermeket egy teljes éven át.
Ötletből, tervből tehát sok van, s lelkesedésnek sem vagyunk híján. Munkánk támogatásaként továbbra is szívesen veszünk minden imát, mindig bízva és remélve, hiszen: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23)
Espán Rita