2015. július 6., hétfő

Test, lélek, szellem – Antalóc 2015Június 29. és július 4. között tizenötödik alkalommal táboroztak Antalócon a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének elsőáldozó fiataljai az egyházmegye táborozóhelyként és lelkigyakorlatos házként működő komplexumában.
Az antalóci görögkatolikus nyári tábor legfőbb célja 2001-es létrehozása óta, hogy élményekkel, ismeretekkel gazdagítsa, jutalmazza az esperesi kerület elsőáldozás előtt álló vagy az elsőáldozás szentségében első ízben csak nemrég részesült fiataljait, hogy azok közben megtapasztalhassák, milyen egy közösség fontos és egyenjogú tagjának lenni úgy, hogy abban mindannyian egymással és egymásért dolgoznak.
Az egyhetes táborban idén 109 hetedik osztályos görögkatolikus fiatal, illetve a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) tagjai vettek részt, akik szervezői, nevelői és csoportvezetői feladatokat egyaránt elláttak.
A szervezők az idén is igyekeztek a lehető legsokszínűbb feladatokkal készülni a táborozók számára, hogy azok testi, lelki és szellemi javakkal egyaránt gazdagodjanak. A mostani tábor programjai a katolikus egyház liturgikus évének idei témájához, a megszentelt élethez kapcsolódtak. A beszélgetések, szertartások, kiscsoportos beszélgetések főleg a szentekről, megszenelt életről szóltak. Mindennap voltak szertartások és kis, 10-11 fős csoportokban zajló foglalkozások, beszélgetések, vetélkedők is. A reggeli szertartásokon görögkatolikus papnövendékek beszéltek hivatásukról, arról, hogy saját tapasztalataik, élményeik alapján hogyan látják a megszentelt életet.
Mindezek mellett a bűnbánati esten volt lehetőségük gyónásra, másnap áldozásra is azoknak, akik már elsőáldoztak. A kézművesnapon a tiszaújhelyi Molnár Melinda vezetésével alkotói szellemüket, a futball és röplabdaversenyen pedig ügyességüket is megcsillogtathatták a táborozók.
A játékok, vetélkedők, fürdőzés mellett egy egész napos kiránduláson vezethették le megmaradt energiájukat a fiatalok. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület jóvoltából pedig a Sodró Együttes tartott népzenei bemutatót és táncházat.


Szükségünk van egymásra

Május 1. és 3. között immáron második alkalommal szervezett lelkigyakorlatot tinédzserek számára a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ).
A szervezet az elmúlt években több, mára hagyományossá vált rendezvényt, köztük adventi, nagyböjti és ikonfestő lelkigyakorlatot is szervezett, s ezek sora a múlt évben a tinik lelkigyakorlatával bővült. Ennek fő célja az, hogy rohanó világunkban, amelyben a tinédzserek a hétvégét általában nem pihenéssel, hanem olyan elfoglaltsággal töltik, amely nem feltétlenül hasznos számukra, összefogják a fiatalokat, rámutassanak az élet fontos értékeire, közösségi élményt nyújtsanak.
A tini lelkigyakorlatot idén is a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban tartották meg 12–16 éves fiatalok számára, felekezettől függetlenül, a GISZ tagjainak segítségével. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egyházközségeiből idén 55 tinédzser vett részt a lelkigyakorlaton, amelyet a GISZ sorait erősítő görögkatolikus papnövendékeink, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Hittudományi Akadémia hallgatói, Kótunovics István, Papp János, Petrás László és Trescsula József szerveztek meg.
A lelkigyakorlat programja idén az Isten mindig veled van téma köré összpontosult, a szervezők Isten folyamatos jelenlétét szerették volna a lelkigyakorlat alkalmával – különböző játékok, foglalkozások által – tudatosítani a tinikben. A közös hétvége első estéjén a Hanta Boy c. amerikai vígjátékot nézték meg közösen, a filmet követően pedig arról beszélgettek, mennyire és milyen hatással van életünkre a hazugság és az őszinteség.
Május 2-án Bakancsos Sándor tiszaújlaki görögkatolikus áldozópap tartott előadásokat a fiataloknak. Ebben Isten Ábrahámnak és Noénak tett ígéretéről beszélt, amelyekben az örök élet és boldogság elnyerését kínálja számukra, s azzal bízta meg őket, hogy próbálják a helyes útra vezetni az embereket. Sándor atya elmondta, hogy a Szentírásban több mint 7000 ígéretről olvashatunk, s arra biztatta a fiatalokat, hogy mindannyian keressék meg ezek között azt az ígéretet, amely nekik is szól. Hangsúlyozta továbbá, hogy ahogyan nekünk szükségünk van Istenre, úgy Istennek is szüksége van ránk, ezért is van jelen életünk minden egyes pillanatában. Az elmélkedéseket követően kiscsoportos beszélgetések, játékok, asztalitenisz-verseny következett, vacsora után pedig a résztvevők 5 csoportja egy vallási kérdéseket tartalmazó vetélkedőn mérte össze tudását.
Az estet közös éneklés, a lelkigyakorlatot pedig másnap, május 3-án szentliturgia zárta a karácsfalvai görögkatolikus templomban, amelyet Lődár Jenő, a GISZ elnöke vezetett.

A sport mindenkit összehoz

Közel 250 versenyző, 19 magyar görögkatolikus egyházközség, 28 csapat, majd’ 40 futballmérkőzés, 8 versenyszám, 6 megérdemelt díj, 1 vándorkupa – nagyjából ez a mérlege a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) április 25-én hetedik alkalommal, 5–9. osztályosok számára szervezett ifjúsági sportnapjának.
A tiszapéterfalvai sportpályán összegyűlt résztvevőket Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének esperese köszöntötte, hangsúlyozva: „Minden tökéletes ajándék felülről van”, a jó dolgok az Istentől származnak. S ha az esperesi kerület különböző falvaiból érkezett versenyzők a játék hevében esetlegesen felbukkanó viták ellenére is úgy töltenek el együtt egy napot, hogy annak végén közösségi élménnyel térnek haza, akkor érezhetik, hogy mind összetartoznak. A játék hevében se feledkezzenek meg arról, hogy a győztesnek is méltóságot kell tanúsítania, aki pedig nem nyer, az ne keserű szájízzel térjen haza, hanem ösztönözve legyen arra, hogy a következő évben még jobban teljesítsen.
A fiúk számára szervezett focitornán 14 csapat indult. Ők a selejtezőkben 2x8, majd a negyeddöntőkben, elődöntőkben és a döntőben 2x10 perces mérkőzéseket játszottak. A 14 lánycsapatot 8 különböző játékból álló sorverseny várta, amelyek során ügyességükön, gyorsaságukon túl azt is megmutathatták, hogyan tudnak párban és csapatban játszani, dolgozni.
A következő eredmények születtek. A fiúknál 1. helyen, kiérdemelve a Szent György Vándorkupát, Balazsér csapata végzett, 2. Mátyfalva, 3. pedig Tiszabökény focicsapata lett. A gólkirály a balazséri Rácz István lett, a torna legjobb kapusa pedig a mátyfalvai csapat hálóőre, Tóth Márk. A lányoknál 1. helyen Salánk végzett, 2. Tiszacsoma, 3. Batár csapata lett. Minden csapat oklevéllel, a helyezést és különdíjat kiérdemelt csapatok, játékosok pedig kupával és ajándékkal tértek haza. Illyés István, a tiszapéterfalvai vidámpark vezetője jóvoltából pedig a sportnap minden résztvevője kipróbálhatta a park valamelyik játékát.
A győztes balazséri csapa

2015. február 23., hétfő

Éld meg a pillanatot!Február 20. és 22. között a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban tartotta idei nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatát a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) Éld meg a pillanatot! címmel.
„A múlt már mögöttem van, a jövő még előttem, a jelen az a pillanat, amiben találkozom önmagammal és Istennel. Az Isten számára nincs idő, hanem csak a jelen van. Személyes kapcsolat Istennel csak a jelenben lehetséges. Ezt a jelent kell megragadni, tudatosan megélni” – ez a gondolat képezte idei lelkigyakorlatunk mottóját, amelyet a 3 nap ideje alatt igyekeztünk megérteni – szinte teljes csendben.

Eddigi lelkigyakorlataink főként a vezetők által tartott előadásokkal, az azokat érintő, hozzájuk kapcsolódó játékokkal, csapatfeladatokkal teltek. A mostani lelkigyakorlat vezetője, Ruszinkó Szergej viszont nem megmondani akarta a résztvevőknek, hogyan éljék, éljük meg életünk pillanatait, hanem igyekezett rávezetni bennünket arra, hogy mi magunk fedezzük fel a soha vissza nem térő pillanatok lényegét, s mindazt, ami azokat széppé és megismételhetetlenné teszi. Mindezek Isten és saját személyünk függvényei, éppen ezért a lelkigyakorlat ideje alatt Istenre s önmagunkra kellett „csak” figyelnünk, hogy megtaláljuk személyiségünk azon vonásait, tényezőit, amelyeket sokszor álarc mögé rejtünk, s nemhogy másoknak, de még önmagunknak sem mutatunk meg. Ez a rejtőzködés az oka annak, hogy nem sikerül ténylegesen találkoznunk Istennel. 

Sosem egyszerű igazi választ adni arra az egyszerű kérdésre, hogy hogyan érzi magát az ember a jelen pillanatban – s erről is volt alkalmunk meggyőződni. Hiszen millió hatás ér bennünket minden egyes nap környezetünk irányából. Mindezekre szükségünk is van, hiszen annak függvényében látjuk magunkat valamilyennek, hogy mások felől mi tükröződik felénk. Mindazonáltal ezek befolyásolják hangulatunkat, ezáltal viselkedésünket is. Egész valónkat a test-lélek-szellem egysége alkotja, s ezeket külön-külön is számos hatás éri. Hagyjuk, hogy a különböző ingerek hatással legyenek ránk, hiszen adott helyzetben az adott érzelmi állapotunknak megfelelően döntünk, amelyet pedig nagyban befolyásol az, miket éltünk meg létünk során.
Az Istennel való kapcsolatban elengedhetetlen a bizalom. Az, hogy önmagamat adjam, azt a részemet, azt az énemet, amelyet nem mutatok meg mindenkinek. Ez a bizalom pedig emberi kapcsolatainkban is meg kell legyen, hisz anélkül minden kapcsolat csak felszínesen él. Persze számos egyéb tényező is gátolhatja a bizalom kialakulását, megmaradását. Ilyen például, ha életünkben, kapcsolatainkban folyton korábbi történésekhez nyúlunk vissza, kivetítjük másokra némely meglátásunkat, gondolatunkat, vagy épp olyan mintákkal próbálunk azonosulni, amelyek egyáltalán nem saját valónkat tükrözik. Éppen ezért nem arra kell folyton figyelnünk, hogy kik is vagyunk, hanem arra, hogy hogyan jutottunk el idáig.
A találkozás a kulcs. Istennel való személyes találkozásunk csak az elmélyülés és az ima által valósulhat meg. Ki szokott imádkozni? Aki vallásos. De aki vallásos, az vajon hívő ember is? És egyáltalán jól imádkozunk-e? Az egyetlen közeg, amelyben megvalósulhat a találkozás, a teljes (belső) csönd.
És ezt a bizonyos csöndet „gyakorolni” bőven volt alkalmunk. Önmagától talán egyikünknek sem jutott volna eszébe az, hogy levelet írjunk önmagunknak arról, hogy mi foglalkoztat vagy bánt éppen bennünket. Most viszont – „vezetői utasításra” – mégis megtettük. Emellett pedig több egyszerű feladat szolgálta azt a célt, hogy kicsit jobban megismerjük önmagunkat, meglévő jó és rossz tulajdonságainkra vagy éppen arra összpontosítva, hogy miket tartunk értéknek, értékesnek saját életünkben. S talán nemcsak a magam nevében beszélek, ha azt mondom: sikerült legalább egy apró lépéssel közelebb kerülni önmagunkhoz, s ezáltal Istenhez is.
A csend az egyetlen közeg, amelyben találkozhatunk Istennel. Szent Pál azt mondja a Tesszalonikaiakhoz írt első levelében: „Szüntelenül imádkozzatok.” Az imához belső csend szükséges, amihez pedig „csak” az kell, hogy sikerüljön valós önmagunkra figyelnünk úgy, hogy kizárjuk, félretesszük gondolatainkból mindazt, ami ebben hátráltat bennünket. 

A magam, s minden résztvevő nevében ezúton is köszönöm, köszönjük Ruszinkó Szergejnek, hogy sikerült minket – a szó jó értelmében – „elhallgattatnia”, mert bőven volt min elgondolkodnunk, szépen csendben.


Espán Rita

2015. február 2., hétfő

Gyarapodni fogunk – egy új otthonnal!


Bár egy igazán összetartó közösség tagjai bárhol otthon tudják érezni magukat, ha együtt vannak, mégis szükségük van egy igazi otthonra, amelynek ajtaja mindig, minden körülmények között nyitva áll előttük. Kárpátalja görögkatolikus ifjúsága számára a Jóisten megadta a lehetőséget egy ilyen otthonra, amelynek felújításáért január 31-én jótékonysági bált szervezett a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ). Szervezetünknek ez már a harmadik jótékonysági bálja, s eddig minden alkalommal ifjúságot megmozgató rendezvényeink lebonyolítását támogatták a megjelentek.
A beregszászi Arany Páva étteremben megrendezett bálon Lődár Jenő, a GISZ elnöke köszöntötte a közel 300 megjelent vendéget, hangsúlyozva, hogy kiemelt fontosságú dolog, hogy nemzetünk, görögkatolikusságunk és kereszténységünk egyaránt meg tudjon állni a saját lábán.
Lődár Jenő, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet elnöke mond köszöntőt
 Szalipszki Endre, Magyarország beregszászi főkonzulja köszöntőjében a Prédikátorok könyvéből idézett: „Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.” Kiemelte: a GISZ idei jótékonysági bálja egy nagyszerű kezdeményezés folytatása, amelyre, Isten segedelmével, békés és nyugodt körülmények között kerülhetett sor. A közelmúltban Kárpátalján járt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, aki megerősítette Orbán Viktor miniszterelnök azon közlését, miszerint a magyar kormány a jövőben is kiemelt figyelemben részesíti a kárpátaljai magyar egyházakat, és lehetőségei szerint támogatja azokat. A kárpátaljai görögkatolikus egyház jelenlegi tevékenysége, tervei, folyamatban lévő munkálatai azt bizonyítják, hogy a közösség bízik Istenben és a jövőben, abban, hogy gyarapodni fog, templomai és iskolái a jövőben sem lesznek üresek. 
Szalipszki Endre beregszászi főkonzul
Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere örömét fejezte ki aziránt, hogy a város történelmi központjában az országban lévő háborús helyzet ellenére is ennyien összegyűltek, s megtalálták a lehetőséget arra, hogy együtt ünnepeljenek, szórakozzanak. Épp ezért reméli, hogy ebben a jövőben sem fogja semmi sem gátolni a közösség tagjait. 
Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének esperese kiemelte: aki bízik abban, hogy az Istenszerető embereknek minden a javukra válik, láthatja, hiheti, hogy a jelen megpróbáltatásai meg akarnak edzeni bennünket valamire, ami a jövőben ránk vár. 
Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerület esperese
A jelenlévők a köszöntők elhangzását követően a Miatyánk eléneklésével kérték Istent, hogy adjon békességet az országnak, s ezzel emlékeztek mindazokra, akik részt vesznek a harcokban. Végezetül Marosi István, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészségének vezetője mondott pohárköszöntőt, s emelte poharát azokra a fiatalokra, akik a hittanos padokból kikerülve ma már felelősségteljes ifjakká, lassan felnőttekké válnak, akik igyekeznek eleget tenni Istentől kapott feladatuknak, s közösségükért munkálkodnak. 
Marosi István pohárköszöntőjeAz eseményt megtisztelte jelenlétével az esperesi kerület több papja, valamint Tóth István, a beregszászi konzulátus korábbi főkonzulja, aki konzuli munkája során mindenben igyekezett támogatni szervezetünket.
Vendégeink szórakoztatásáról idén is árverés és tombola, s természetesen színvonalas előadók és előadások gondoskodtak. A Beregszász Dixieland Band zenével, Holozsi Imre és Sztojka Vanessza énekkel, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészei, Gál Natália és Kacsur András megzenésített verseket adtak elő készülő, márciusban bemutatásra kerülő műsorukból Bak Attila és Dracskó Béla hangszeres kíséretével.
Beregszász Dixieland Band

Holozsi Imre

Sztojka Vanessza

Bak Attila, Kacsur András, Gál Natália, Dracskó Béla
Az árverésen neves kárpátaljai festők, Veres Ágota, Kopriva Attila, Matl Péter, Tóth Róbert és Faggyas Ágnes festményei, a tiszaújlaki Tóth Gyula faragott házi áldása, Bíró Péter tanító Jézus ikonja, a GISZ ikonfestő lelkigyakorlatán készült angyalos címer (Szalontai Alexandra munkája) és két üveg pálinka is új gazdára talált – utóbbi Marosi István felajánlásával. 
Az árverésre felajánlott tárgyak
Az est következő fénypontja pedig a tombola volt, amelyen több mint 30 felajánló jóvoltából újságelőfizetések, ikonok, vásárlási utalványok, vacsorautalványok, ékszerek és kézimunkák várták a játékos kedvű vendégeket. 
Néhány a tombolanyeremények közül

A hajnalig tartó mulatságról pedig a Lőrincz Gábor és Gyurkó Róbert alkotta Két kanáll együttes gondoskodott.

 
A két kanáll

A bál „főszereplője” természetesen a Görögkatolikus Ifjúsági Ház volt. Az épület, amely nemrégiben került a GISZ tulajdonába, Tiszaújlak központjában található. A Hontpázmány nemzetségből származó Ujhelyi család kúriája a család otthonán kívül óvodaként és iskolaként is szolgált már, s jelenleg igen rossz állapotban van. Rendbetétele után lelkigyakorlatok, konferenciák, nyári táborok megszervezésére is alkalmassá válhat. Ha Isten segít – s mi mindannyian tudjuk, hogy segíteni fog –, a jövőben épül, szépül majd, s minden kárpátaljai görögkatolikus fiatal második otthonaként gondol majd rá. 
A mi első kúriánk :) :) :)
A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a jegy megvételével, felajánlásokkal, adományokkal támogatták a bál létrejöttét, s tervünk – álmunk megvalósulását.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Támogatóink:
Bak Attila
Bakos Zsuzsanna
Balog Nóra
Barta Gyöngyi
Bidzilla Mihály
Biró Tibor
Bíró Péter
Bornemisza Andrea
Borsos Renáta
Buda Sándor
Dánics László
Dorcas Nemzetközi Segélyszervezet
Dracskó Béla
Espán Margaréta
Faggyas Ágnes
Gabóda Éva
Gajdos Éva
Gajdos István
Gál Natália
Gyurkó Róbert
Hidi Erika
Holozsi Imre
Homoki Gábor
Jakab-pince
Kacsur András
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Kántor Renáta
Kárpátalja Kft.
Kiss Éva
Kiss Sándor
Komarnicki Erik
Kopriva Attila
Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona
Lőrincz Gábor
Mandzák Nóra
Marosi István
Matl Péter
Mátyus Erika
Millenium étterem
Molnár Erzsébet
Pap Éva
Szabó Ágnes
Szent Bazil Oktatási Központ
Szalontai Alexandra
Szoboszlai István
Sztojka Vanessza
Taraczközi Karola
Tóth Gyula
Tóth Róbert
Udud Zita
Ulásinné Gorondi Szuzanna
Vaski Renáta
Veres Ágota
Köszönjük nagylelkű támogatásukat!