2015. július 6., hétfő

Test, lélek, szellem – Antalóc 2015Június 29. és július 4. között tizenötödik alkalommal táboroztak Antalócon a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének elsőáldozó fiataljai az egyházmegye táborozóhelyként és lelkigyakorlatos házként működő komplexumában.
Az antalóci görögkatolikus nyári tábor legfőbb célja 2001-es létrehozása óta, hogy élményekkel, ismeretekkel gazdagítsa, jutalmazza az esperesi kerület elsőáldozás előtt álló vagy az elsőáldozás szentségében első ízben csak nemrég részesült fiataljait, hogy azok közben megtapasztalhassák, milyen egy közösség fontos és egyenjogú tagjának lenni úgy, hogy abban mindannyian egymással és egymásért dolgoznak.
Az egyhetes táborban idén 109 hetedik osztályos görögkatolikus fiatal, illetve a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) tagjai vettek részt, akik szervezői, nevelői és csoportvezetői feladatokat egyaránt elláttak.
A szervezők az idén is igyekeztek a lehető legsokszínűbb feladatokkal készülni a táborozók számára, hogy azok testi, lelki és szellemi javakkal egyaránt gazdagodjanak. A mostani tábor programjai a katolikus egyház liturgikus évének idei témájához, a megszentelt élethez kapcsolódtak. A beszélgetések, szertartások, kiscsoportos beszélgetések főleg a szentekről, megszenelt életről szóltak. Mindennap voltak szertartások és kis, 10-11 fős csoportokban zajló foglalkozások, beszélgetések, vetélkedők is. A reggeli szertartásokon görögkatolikus papnövendékek beszéltek hivatásukról, arról, hogy saját tapasztalataik, élményeik alapján hogyan látják a megszentelt életet.
Mindezek mellett a bűnbánati esten volt lehetőségük gyónásra, másnap áldozásra is azoknak, akik már elsőáldoztak. A kézművesnapon a tiszaújhelyi Molnár Melinda vezetésével alkotói szellemüket, a futball és röplabdaversenyen pedig ügyességüket is megcsillogtathatták a táborozók.
A játékok, vetélkedők, fürdőzés mellett egy egész napos kiránduláson vezethették le megmaradt energiájukat a fiatalok. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület jóvoltából pedig a Sodró Együttes tartott népzenei bemutatót és táncházat.


Szükségünk van egymásra

Május 1. és 3. között immáron második alkalommal szervezett lelkigyakorlatot tinédzserek számára a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ).
A szervezet az elmúlt években több, mára hagyományossá vált rendezvényt, köztük adventi, nagyböjti és ikonfestő lelkigyakorlatot is szervezett, s ezek sora a múlt évben a tinik lelkigyakorlatával bővült. Ennek fő célja az, hogy rohanó világunkban, amelyben a tinédzserek a hétvégét általában nem pihenéssel, hanem olyan elfoglaltsággal töltik, amely nem feltétlenül hasznos számukra, összefogják a fiatalokat, rámutassanak az élet fontos értékeire, közösségi élményt nyújtsanak.
A tini lelkigyakorlatot idén is a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban tartották meg 12–16 éves fiatalok számára, felekezettől függetlenül, a GISZ tagjainak segítségével. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egyházközségeiből idén 55 tinédzser vett részt a lelkigyakorlaton, amelyet a GISZ sorait erősítő görögkatolikus papnövendékeink, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Hittudományi Akadémia hallgatói, Kótunovics István, Papp János, Petrás László és Trescsula József szerveztek meg.
A lelkigyakorlat programja idén az Isten mindig veled van téma köré összpontosult, a szervezők Isten folyamatos jelenlétét szerették volna a lelkigyakorlat alkalmával – különböző játékok, foglalkozások által – tudatosítani a tinikben. A közös hétvége első estéjén a Hanta Boy c. amerikai vígjátékot nézték meg közösen, a filmet követően pedig arról beszélgettek, mennyire és milyen hatással van életünkre a hazugság és az őszinteség.
Május 2-án Bakancsos Sándor tiszaújlaki görögkatolikus áldozópap tartott előadásokat a fiataloknak. Ebben Isten Ábrahámnak és Noénak tett ígéretéről beszélt, amelyekben az örök élet és boldogság elnyerését kínálja számukra, s azzal bízta meg őket, hogy próbálják a helyes útra vezetni az embereket. Sándor atya elmondta, hogy a Szentírásban több mint 7000 ígéretről olvashatunk, s arra biztatta a fiatalokat, hogy mindannyian keressék meg ezek között azt az ígéretet, amely nekik is szól. Hangsúlyozta továbbá, hogy ahogyan nekünk szükségünk van Istenre, úgy Istennek is szüksége van ránk, ezért is van jelen életünk minden egyes pillanatában. Az elmélkedéseket követően kiscsoportos beszélgetések, játékok, asztalitenisz-verseny következett, vacsora után pedig a résztvevők 5 csoportja egy vallási kérdéseket tartalmazó vetélkedőn mérte össze tudását.
Az estet közös éneklés, a lelkigyakorlatot pedig másnap, május 3-án szentliturgia zárta a karácsfalvai görögkatolikus templomban, amelyet Lődár Jenő, a GISZ elnöke vezetett.

A sport mindenkit összehoz

Közel 250 versenyző, 19 magyar görögkatolikus egyházközség, 28 csapat, majd’ 40 futballmérkőzés, 8 versenyszám, 6 megérdemelt díj, 1 vándorkupa – nagyjából ez a mérlege a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) április 25-én hetedik alkalommal, 5–9. osztályosok számára szervezett ifjúsági sportnapjának.
A tiszapéterfalvai sportpályán összegyűlt résztvevőket Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének esperese köszöntötte, hangsúlyozva: „Minden tökéletes ajándék felülről van”, a jó dolgok az Istentől származnak. S ha az esperesi kerület különböző falvaiból érkezett versenyzők a játék hevében esetlegesen felbukkanó viták ellenére is úgy töltenek el együtt egy napot, hogy annak végén közösségi élménnyel térnek haza, akkor érezhetik, hogy mind összetartoznak. A játék hevében se feledkezzenek meg arról, hogy a győztesnek is méltóságot kell tanúsítania, aki pedig nem nyer, az ne keserű szájízzel térjen haza, hanem ösztönözve legyen arra, hogy a következő évben még jobban teljesítsen.
A fiúk számára szervezett focitornán 14 csapat indult. Ők a selejtezőkben 2x8, majd a negyeddöntőkben, elődöntőkben és a döntőben 2x10 perces mérkőzéseket játszottak. A 14 lánycsapatot 8 különböző játékból álló sorverseny várta, amelyek során ügyességükön, gyorsaságukon túl azt is megmutathatták, hogyan tudnak párban és csapatban játszani, dolgozni.
A következő eredmények születtek. A fiúknál 1. helyen, kiérdemelve a Szent György Vándorkupát, Balazsér csapata végzett, 2. Mátyfalva, 3. pedig Tiszabökény focicsapata lett. A gólkirály a balazséri Rácz István lett, a torna legjobb kapusa pedig a mátyfalvai csapat hálóőre, Tóth Márk. A lányoknál 1. helyen Salánk végzett, 2. Tiszacsoma, 3. Batár csapata lett. Minden csapat oklevéllel, a helyezést és különdíjat kiérdemelt csapatok, játékosok pedig kupával és ajándékkal tértek haza. Illyés István, a tiszapéterfalvai vidámpark vezetője jóvoltából pedig a sportnap minden résztvevője kipróbálhatta a park valamelyik játékát.
A győztes balazséri csapa